Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

PLZEŇSKÝ KRAJ proti RAKOVINĚ

11.6.2014 - tisková zpráva plzeňského kraje

Plzeňsky kraj, zřizovatel nemocnice v Rokycanech, se zapojil do projektu Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy. Projekt připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Cílem je zejména celkové zvýšení návštěvnosti screeningových programů v České republice a snížení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stadiích. Projekt zároveň posiluje zájem obyvatel České republiky o prevenci nádorových onemocnění a podporuje aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví.

www.bezrakoviny.cz

Projekt je inspirovaný statistikou, podle níž v ČR ročně onemocní rakovinou prsu více než 6000 žen, rakovinou děložního hrdla přibližně 1000 žen a rakovinou tlustého střeva asi 8000 osob. Značné procento zjištěných karcinomů se nachází v pokročilém stadiu, kdy jsou vyhlídky pacientů na úplné vyléčení výrazně nižší. I proto u nás ročně umírá přibližně 2000 žen na rakovinu prsu, průměrně 1 žena denně na rakovinu děložního hrdla a přes 4000 mužů a žen na rakovinu tlustého střeva. Projekt chce tato čísla změnit k lepšímu.

Adresné zvaní pojištěnců

Za spolupráce se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice je v rámci první části projektu realizována kampaň adresného zvaní. Lidé, kteří jsou v kritickém věku a nenavštívili preventivní screeningovou prohlídku, dostávají adresné pozvánky na screeningové vyšetření. Od ledna 2014 bylo doposud rozesláno přibližně 750 000 pozvánek.

V prvním kole obesílání bude osloveno přibližně 1,8 milionu pojištěnců, následně v druhém kole budou pozváni ti pojištěnci, kteří na první výzvu nezareagují nebo nově přibydou do výběru dle stanovených kritérií. Celkový počet oslovených pojištěnců by se tedy mohl týkat až 3,6 milionu osob. Projekt bude realizován do 30. 6. 2015. Na mamografický screening rakoviny prsu jsou pozvány ženy ve věku od 45 let do 70 let, v případě rakoviny děložního čípku budou osloveny všechny ženy ve věku od 25 let do 70 let a na screening rakoviny tlustého střeva a konečníku budou pozváni muži i ženy ve věku od 50 let do 70 let.

Celorepubliková informační kampaň

Součástí projektu je také celorepubliková informační kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Kampaň byla zahájena v březnu 2014 a je postavena na využití osobního vzkazu o důležitosti preventivního vyšetření. V televizní kampani, rozhlasových spotech i v inzerci v denících a dalších periodikách tento vzkaz předávají známí herci svým nejbližším před zraky veřejnosti. Jejich osobní vzkaz je doplněn apelem lékaře a upozorněním na rozesílané pozvánky od zdravotních pojišťoven.


    O nemocnici > Tiskové zprávy > PLZEŇSKÝ KRAJ proti RAKOVINĚ
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.