Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Nemocnice si převzala certifikát k akreditaci dle národních akreditačních standardů SAK

28.1.2015 - tisková zpráva

Plzeň - S pocitem většího bezpečí a s očekáváním kvalitnější péče mohou pacienti od letoška vstupovat do nemocnic Plzeňského kraje včetně té rokycanské. Všechna zdravotnická zařízení Skupiny ZHPK jsou totiž čerstvě akreditována dle národních akreditačních standardů SAK (Spojená akreditační komise, o.p.s.). Znamená to, že při poskytování zdravotních služeb, ale i v oblastech neléčebných, zavedly nemocnice takové postupy, které zabraňují negativním jevům. Komisaři pak v prosinci ověřili, že personál tyto standardy ovládá a v praxi používá. Dnes zástupci SAK předali nemocnicím certifikáty o provedených akreditacích.

„Akreditace je signál pro všechny pacienty, odbornou veřejnost i partnery, že naše nemocnice poskytují zdravotní služby na vysoké úrovni. Dokládá to dlouhodobou snahu Plzeňského kraje zajistit všem svým obyvatelům i z odlehlejších regionů kvalitní a dostupnou zdravotní péči a vůbec lékaře, sestry i další odborný personál, na který se mohou s důvěrou obrátit. Děkuji všem pracovníkům nemocnic, kteří se o získání certifikace zasloužili,“ říká radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Milena Stárková.

Nemocnice se na akreditaci připravovaly zhruba dva roky. Do jisté míry unikátním způsobem. Postup koordinoval Zdravotnický holding Plzeňského kraje a řadu konzultací s odborníky, vzdělávací kurzy i školení, ale také přípravná předakreditační šetření organizoval společně pro všechna zařízení Skupiny ZHPK. „Společnou přípravu nemocnic jsme zaznamenali už dříve ve dvou krajích. V Plzeňském ale bylo integračních aktivit daleko víc. Postup byl ještě více jednotný a tím i velice efektivní,“ uvedl zástupce ředitele SAK František Vlček a doplnil, že komise dosud akreditovala 150 zdravotnických zařízení, z nichž je 70 nemocnic akutní péče. To je necelá polovina všech nemocnic v zemi.

Standardizace postupů se v nemocnicích týká téměř každé činnosti, která jakkoli souvisí přímo s péčí o pacienta či jeho pobytem v nemocnici. „Začíná od samotného přijetí pacienta k ošetření až po jeho propuštění či překlad do jiného zařízení. Je třeba popsáno, jak se vyhodnocuje míra bolesti, kterou pacient trpí, a jak postupovat, když bolest dosáhne určité hranice. I bolest se totiž měří. Je na to bodová škála,“ uvádí příklad vedoucí Zdravotního úseku ZHPK a koordinátorka příprav akreditace a akreditačního šetření Martina Pátá.

Dále je popsána například bezpečnostní procedura při operacích nebo jakými způsoby se identifikuje pacient a kdy je třeba identifikaci provádět. Existuje i standard na zajištění léků, které si pacient přinese z domova, nebo standard na zjišťování a sledování podvýživy nebo naopak obezity s definicí, jaká rizika to může mít na postup léčby a jak tato rizika eliminovat. V neléčebných oblastech existují standardizované postupy například pro nakládání s odpady, pro péči o zdravotnické prostředky a zařízení, pro zálohování energií, dodržování bezpečnostních či hygienických požadavků, pro vedení dokumentace i krizové situace.

Akreditace má platnost tři roky. Po tomto období bude nemocnice podrobena dalšímu šetření a musí se tedy celou dobu kvalitě péče a bezpečí pacientů věnovat a obojí udržovat na požadované úrovni. Akreditační šetření se konala od 4. do 18. prosince postupně v nemocnicích v Domažlicích, Klatovech, Plané (Svatá Anna), Rokycanech a Stodu. Výjimkou ze Skupiny ZHPK je Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, která získala poprvé akreditaci SAK již v roce 2007 a od té doby ji už dvakrát obhájila. Naposledy před rokem.

Více fotografií ze slavnostního předávání certifikátů odklikem zde.

Kontakty:
Ing. Milena Stárková – radní PK pro oblast zdravotnictví: milena.starkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 244
MUDr. František Vlček, Ph.D. – zástupce ředitele Spojené akreditační komise: frantisek.vlcek@sakcr.cz, 724 505 088
MUDr. Vlastimil Bureš – ředitel Zdravotnického holdinku Plzeňského kraje: vlastimil.bures@zhpk.cz, 777 482 482
MUDr. Hana Perková, MBA – ředitelka Rokycanské nemocnice: perkova@nemocnice-ro.cz, 371 762 444
Ing. Bc. Martina Pátá – vedoucí Zdravotního úseku ZHPK, koordinátorka projektu akreditací: martina.pata@zhpk.cz, 775 422 822
Bc. Jiří Kokoška – PR a komunikace skupiny ZHPK: media@zhpk.cz; 777 315 018


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Nemocnice si převzala certifikát k akreditaci dle národních…
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.