Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Ocenění hejtmana převzali zdravotníci z Plzeňského kraje

19.2.2015 - tisková zpráva plzeňského kraje

Plzeň – Pracovníky zdravotnických zařízení Plzeňského kraje ve čtvrtek 19. února 2015 ocenil za jejich příkladnou a obětavou práci hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková. Pamětní medaili a čestné uznání převzalo 26 zdravotníků, které navrhovali ředitelé zdravotnických zařízení.

„Práce lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu není jednoduchá a jsem proto rád, že mám příležitost za vaši dlouholetou a záslužnou činnost poděkovat. Pro Plzeňský kraj je zdravotnictví prioritou. Budeme naše zařízení i nadále finančně podporovat a budeme vyžadovat racionální využití těchto prostředků,“ zmínil v úvodu hejtman Václav Šlajs. Uvedl také, že zdravotnictví v Plzeňském kraji je na velmi vysoké úrovni a že kvalitu poskytovaných služeb budou zdravotnická zařízení i nadále udržovat.

Z oceněných 26 zdravotníků bylo pouze sedm mužů, přičemž oceněni byli lékaři, záchranáři i nelékařští zdravotničtí pracovníci a další personál zdravotnických zařízení.

Ocenění pracovníci Rokycanské nemocnice: 

 • MUDr. Marie Přibíková - lékař-pediatr - v Rokycanské nemocnici pracuje už 42 let, mj. i na postu primářky
 • Marcela Krupičková - hlavní sestra + vrchní sestra chirurgického oddělení v Rokycanské nemocnici - délka praxe 40 let
 • Věra Maříková - porodní asistentka, vedoucí porodního sálu v Rokycanské nemocnici - délka praxe 36 let

... a dalších zdravotnických zařízení Plzeňského kraje:

 • MUDr. Miriam Gredová - primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení, garant intenzivní péče v Klatovské nemocnici - pracuje obětavě už 23 let
 • MUDr. Bohumil Kuneš - primář gynekologicko-porodnického oddělení Klatovské nemocnice - podílel se na zavedení změn v přístupu k pacientům a v odborných činnostech oddělení, jeho snaha se odrazila v nárůstu počtu porodů o celých 55 procent
 • MUDr. Martina Vracovská - zástupce primáře dětského oddělení v Klatovské nemocnici a garant standardů a kvality poskytované péče - v nemocnici pracuje 15 let
 • Humplíková Jaroslava - vedoucí denní směny na gynekologicko-porodnickém oddělení - zkušená porodní asistentka, v Klatovské nemocnici pracuje 31 let
 • Pavla Pohlreichová - úsekový nelékařský zdravotnický pracovník na dialýze - podílela se na založení dialyzačního oddělení, pracuje zde dosud jako zkušený odborník, v Klatovské nemocnici pracuje 31 let
 • Mgr. Nováková Dana - vedoucí nelékařský zdravotnický pracovník pro interní obory - perspektivní sestra s příkladným přístupem k pacientům i spolupracovníkům, v Klatovské nemocnici pracuje 22 let
 • Štumpfová Olga - vedoucí nelékařský zdravotní pracovník denní směny, psychiatrické oddělení - je specialistkou v oboru psychiatrie s citlivým a obětavým přístupem k pacientům, v Klatovské nemocnici pracuje 22 let
 • MUDr. Miroslava Kovářová - lékařka interního oddělení - v Domažlické nemocnici pracuje 40 let
 • MUDr. Karel Lysý - lékař zdravotnické záchranné služby - většinu profesního života strávil u ZZS, spoluzakladatel oblasti ZZS Tachov
 • MUDr. Zdeněk Arnberger - lékař NNP Svatá Anna - délka lékařské praxe 44 let
 • MUDr. Eva Preislerová - dětská lékařka - pracuje ve Stodské nemocnici 52 let
 • MUDr. Luděk Hejkal - vedoucí lékař oblasti Plzeň-jih - 20 let pracuje u ZZS PK, dlouhodobě vykonával funkci náměstka zdravotnických činností a zástupce ředitele
 • MUDr. Miroslav Cajthaml - lékař v Nemocnici následné péče LDN Horažďovice - 15 let působil v Domažlicích, 25 let v Horažďovicích, kde dříve zastával také pozici ředitele Horažďovické nemocnice
 • Bc. Anna Koudelová - vrchní sestra v Dětském domově Trnová - délka praxe 37 let, celoživotní práce s dětmi
 • Olga Juzková - denní sestra v Nemocnici následné péče Svatá Anna - délka praxe 49 let
 • Vladislava Šimková - sestra-záchranář celoživotní praxe u ZZS PK - v noci z 21. na 22. 1. se podílela jako první na úspěšné záchraně 12denního novorozence
 • Eva Zunová - vrchní sestra na interním oddělení - v pracovním poměru v Domažlické nemocnici 40 let
 • Jiřina Konopíková - sálová sestra na operačním sále - v Domažlické nemocnici pracuje 30 let
 • Libuše Jiránková - sestra - ve Stodské nemocnici v nemocnici pracuje 52 let
 • Alena Gschwendtnerová - vedoucí sestra oblasti Klatovy - 38 let u ZZS PK
 • David Zíka - vedoucí dopravy - u ZZS PK pracuje 11 let
 • Weinfurter Jiří - řidič spoluzakladatel ZZS Klatovy - u ZZS PK pracuje 40 let
 • Jana Rudová - sestra gastroenterologické ambulance - už téměř 50 let v jedné nemocnici (NNP LDN Horažďovice)

Více fotografií z předávání ocenění odklikem zde

Kontakt:
Mgr. Alena Marešová - tisková mluvčí PK Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kancelář hejtmana: 377 195 655, 777 353 654, alena.maresova@plzensky-kraj.cz 


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Ocenění hejtmana převzali zdravotníci z Plzeňského kraje
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.