Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Zdravotní pojišťovny připustily zachování oborů v krajských nemocnicích s výjimkou rokycanské porodnice

27.1.2012 - tiskové prohlášení

Plzeň – Za přítomnosti vedení zdravotních pojišťoven, Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje (ZHPK), krajských nemocnic a zástupce odborné gynekologické společnosti se včera na půdě holdingu uskutečnilo druhé jednání Pracovní skupiny k restrukturalizaci lůžkových zdravotních zařízení v Plzeňském kraji řízených ZHPK. Hlavním tématem schůzky byla diskuse nad budoucností zdravotnických zařízení akutní lůžkové péče. Diskuse se opírala o Návrh úpravy lůžkových kapacit nemocnic Plzeňského kraje, který připravil ZHPK v prosinci a následně zaslal zdravotním pojišťovnám (návrh je ke stažení odklikem zde).

V úvodu jednání pracovní skupiny napřed ředitel holdingu Jiří Fojtík v krátkosti připomenul obsah návrhu úpravy lůžkových kapacit s důrazem na změny ve Stodské a Rokycanské nemocnici. Poté předal slovo řediteli regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřímu Wimmerovi. Z jeho řeči vyplynulo, že u zdravotních pojišťoven došlo od listopadové schůzky k určitému posunu názorů.

„Neshodneme se zatím úplně na počtu lůžek, tam určitě dojde třeba na internách ještě k úpravám, jinak je ale pro naši pojišťovnu návrh holdingu v globálu akceptovatelný. Jedinou výjimkou je gynekologicko-porodnické oddělení v Rokycanech. Tam je naše stanovisko neměnné. Rodičky z Rokycanska mohou převzít z části porodnice v Plzni a z části nemocnice v Hořovicích,“ řekl při schůzce pracovní skupiny Jiří Wimmer.

Doplnil však také, že současný postoj není a nemůže být definitivní. Pojišťovna totiž stále prověřuje řadu dalších údajů a analýz a čeká mimo jiné na nejnovější zdravotnické statistiky Národního referenčního centra. „Ty budou pro další postup a finální řešení situace velmi důležité,“ doplnil Jiří Wimmer. Až bude mít VZP údaje k dispozici, plánuje společně s dalšími pojišťovnami na začátek března vlastní jednání. Pak se pojišťovny opět setkají s holdingem v rámci pracovní skupiny. Po jejím třetím jednání by mělo být jasněji. Stále ale nejspíše nebude na stole konečné řešení.

Shodný názor vyjádřila i ředitelka divize Čechy Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance Šárka Strolená. „Vzhledem k tomu, že na Tachovsku není žádná nemocnice akutní lůžkové péče, došlo k posunu názorů ohledně spádové Stodské nemocnice. Měla by v ní zůstat akutní lůžková péče na chirurgii, interně i dětském oddělení a nejspíše i gynekologicko-porodnickém. O kolik lůžek se ale bude jednat, to bude předmětem právě březnového jednání,“ uvedla Šárka Strolená.

„Pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje je posun v postojích zdravotních pojišťoven pozitivní zprávou, neboť s výjimkou gynekologicko-porodnického oddělení v Rokycanech se již diskuse nevede o rušení celých oborů, což by ohrozilo existenci nemocnic, ale už „pouze“ o počtech lůžek. Optimismus ale zatím není zcela na místě. Myslíme si totiž stále, že porodnice v Rokycanech má svůj velký smysl,“ komentuje výsledek schůzky Jiří Fojtík s tím, že se o to v dalších jednáních bude snažit opětovně přesvědčit i pojišťovny.

Radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Václav Šimánek ocenil schopnost pojišťoven i holdingu řešit problematiku zodpovědně ve vztahu k pacientům a pojištěncům. „Velmi pozitivně vnímám odbornost jednání celé pracovní skupiny, kdy počty lůžek nebudou určovány administrativním rozhodnutím z centra, ale na základě seriozních dat a analýz. Tento přístup k nastavení sítě nemocnic v regionech, kdy hlavním kritériem jsou potřeby a zájmy pacientů, je z hlediska systému správný,“ uvedl Václav Šimánek.

Druhou důležitou informací, která zazněla při včerejším jednání, je termín, do kdy chtějí pojišťovny s konečnou platností vyřešit strukturu oddělení a lůžek v krajských nemocnicích. Mělo by to být do konce prvního pololetí. „Cílový stav by měl být jasný nejpozději k 30. červnu, aby nemocnice měly alespoň půl roku čas se na novou situaci připravit,“ uvedl ředitel západočeské VZP Jiří Wimmer. Nové smlouvy s nemocnicemi pak budou pojišťovny připravovat na základě červnových ujednání průběžně během celého druhého pololetí.

Mimo výše uvedené zástupci pojišťoven při jednání uvedli, že Plzeňský kraj je s Ústeckým jediný, kde probíhají diskuse o budoucnosti nemocnic na takovéto úrovni.

Nejvýznamnější účastníci jednání pracovní skupiny

JUDr. Jiří Wimmer – ředitel Regionální pobočky VZP ČR  -  Krajské pobočky pro Plzeňský a Kar-lovarský kraj
Ing. Šárka Strolená – ředitelka divize Čechy Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance
MUDr. Vladislav Procházka – vedoucí Odboru zdravotní péče – zástupce ředitele pobočky Plzeň Vojenské zdravotní pojišťovny
Ing. Krista Krenkelová – ředitelka Odboru zdravotní péče Regionální pobočky VZP ČR  - Krajské pobočky pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Doc. Zdeněk Novotný, CSc. – přednosta Gynekologicko porodnické kliniky FN Plzeň, zástupce České gynekologicko-porodnické společnosti
Mgr. Jiří Fojtík, MBA – ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje
MUDr. Hana Perková – ředitelka Rokycanské nemocnice
MUDr. Jiří Suda – ředitel Stodské nemocnice
Ing. Alena Vyrutová – ředitelka Domažlické nemocnice
Ing. Martin Grolmus – ředitel Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, předseda dozorčí rady ZHPK

Kontakt:

Bc. Jiří Kokoška – Komunikace Zdravotnický holding Plzeňského kraje – media@zhpk.cz, 605 217 881


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Zdravotní pojišťovny připustily zachování oborů v krajských…
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.