Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Krajské nemocnice zahajují přípravu na získání certifikátu kvality SAK

25.1.2012 - tisková zpráva

Plzeňský kraj – Nemocnice Plzeňského kraje zahajují v těchto dnech přípravu pro získání certifikátu kvality dle Národních akreditačních standardů SAK (Spojená akreditační komise, o.p.s.). Smyslem akreditace je kontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Zřizovatel chce, aby nemocnice ve Stodě, Rokycanech, Domažlicích a Plané získaly certifikát nejpozději do dvou let. Klatovská nemocnice bude mít kvůli plánovanému stěhování do nových prostor termín posunutý. Nemocnice v Horažďovicích získala akreditaci SAK už v roce 2007 a předloni ji úspěšně obhájila.

Zisku akreditace předchází zavedení Národních akreditačních standardů. Tyto standardy se týkají veškerých vnitřních procesů ve zdravotnickém zařízení včetně stravování, úklidu, oběhu faktur, systému nákupu materiálu, skladování léčiv, vedení dokumentace, personalistiky, bezpečnosti práce, certifikací technických přístrojů a zejména lékařské a ošetřovatelské péče.

„Zavedení a dodržování takových standardů je v první řadě zárukou vysoké bezpečnosti pacientů, protože maximálně snižuje možnost výskytu nežádoucích událostí,“ říká ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje Jiří Fojtík a připomíná kauzy z jiných nemocnic, kde došlo třeba k záměně novorozence nebo šíření nemocničních nákaz nad únosnou mez.

Akreditace je ale prospěšná i pro zaměstnance. Nastavení systému vnitřních procesů a jeho dodržování má významné ochranné prvky v případě žalob ze strany pacientů. Tím také eliminuje rizika, kdy zdravotnické zařízení musí při pochybení hradit vysoké náhrady škody.

Od zisku akreditace a zavedení standardů kvality si nemocnice Plzeňského kraje slibují v neposlední řadě i větší prestiž. „V západní Evropě a začíná to fungovat i u nás jsou certifikace pro pacienta i důležitým ukazatelem pro volbu nemocnice,“ vysvětluje Jiří Fojtík.

Příprava na akreditaci začala sestavením akreditační komise na úrovni holdingu, který je garantem zavádění akreditací. Následovalo ustavení komisí na úrovni nemocnic a ty v nejbližší době jmenují manažery kvality, kteří budou v jednotlivých zařízeních řídit přípravu a zavádění standardů. Trvá pak zpravidla osmnáct měsíců až dva roky, než zařízení požádá zástupce SAK o audit. „Velmi záleží na velikosti zařízení, na stupni připravenosti v daném okamžiku, na organizaci přípravy a mnoha dalších faktorech,“ říká ředitel Spojené akreditační komise ČR David Marx.

Certifikát nezískávají nemocnice natrvalo. Musí ho obhajovat každé tři roky. Nestačí k tomu ale stále stejné standardy. Nemocnice je musí neustále zdokonalovat či doplňovat. To souvisí s vývojem medicíny i zvyšujícími se nároky pacientů.

Certifikát kvality SAK je nejrozšířenějším typem akreditace českých zdravotnických zařízení. Do dneška jej získala zhruba třetina tuzemských nemocnic. Některá větší zařízení, která se zapojují i do příhraničních programů, paralelně používají i mezinárodní certifikace, jako je například akreditace Joint Commission International či ISO. Akreditací SAK se nemocnice Plzeňského kraje posunou mezi špičková zdravotnická zařízení, pro která je na prvním místě vždy vysoká kvalita poskytované péče a bezpečí pacienta.

Hlavní očekávané přínosy akreditace pro nemocnice Plzeňského kraje

 • prevence možných omylů
 • ještě větší bezpečnost pacientů
 • zlepšení image - konkurenční výhoda (u pacientů, u odborníků při volbě zaměstnání)Kontakt:

Mgr. Jiří Fojtík, MBA – ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje: 377 386 417, jiri.fojtik@zhpk.cz
MUDr. David Marx, Ph.D. – ředitel Spojené akreditační komise ČR, o. p. s.: 233 324 440, marx@fnkv.cz
Bc. Jiří Kokoška – komunikace Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje: 605 217 881, media@zhpk.cz

SAK

 • Spojená akreditační komise, o. p. s.
 • Vznikla v roce 1998. Jejím posláním je trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit.
 • Pomáhá zdravotnickým zařízením připravujícím se k akreditaci.
 • Vydává národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení včetně podrobné metodiky.

Nemocnice Plzeňského kraje

 • Domažlická nemocnice, a s.
 • Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
 • Rokycanská nemocnice, a. s.
 • Klatovská nemocnice, a. s.
 • Stodská nemocnice, a s.
 • Nemocnice následné péče Svatá Anna, s. r. o. (Planá)

    O nemocnici > Tiskové zprávy > Krajské nemocnice zahajují přípravu na získání certifikátu…
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.