Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Zdravotnický holding navrhl snížit počet akutních lůžek o 15 procent

9.1.2012 - tisková zpráva

Plzeň – Na základě dohody pracovní skupiny zabývající se restrukturalizací lůžkových zařízení v Plzeňském kraji zaslal v závěru minulého roku Zdravotnický holding Plzeňského kraje zdravotním pojišťovnám návrh na úpravy lůžkových kapacit v rámci započaté restrukturalizace, která bude dokončena v letošním roce. Návrh zpracovaný v souladu s nedávno dokončenou rozsáhlou Strategií Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a. s. zahrnuje i obecné záměry zdravotních pojišťoven na snižování počtu akutních lůžek či jejich převod na lůžka následné péče. Konkrétně holding navrhl v nemocnicích Plzeňského kraje snížení akutních lůžek o 123, tedy o 15 procent, a navýšení počtu lůžek následné péče o 20 (+5%). Tyto změny se týkají nemocnic v Klatovech, Stodu a Rokycanech.

„Námi navržená optimalizace lůžkového fondu se v žádném regionu nedotkne rozsahu a kvality zdravotní péče. Zrušena budou pouze ta lůžka, která lze nahradit lůžky na jiných odděleních v rámci společného lůžkového fondu nebo která nejsou dostatečně využita třeba v souvislosti s vývojem medicíny, kdy lze stále víc výkonů provést v ambulantním režimu bez hospitalizace,“ říká ředitel holdingu Jiří Fojtík s tím, že tyto cíle jsou shodné se snahou zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví zrušit v zemi zhruba pět procent akutních lůžek a stejné množství převést na lůžka následné péče. „My jsme s přihlédnutím na potřeby nemocnic a jejich pacientů promítnutých ve Strategii šli ještě o trochu dál. Věřím, že vyšší než obecně požadovanou míru redukce budou pojišťovny považovat i za vstřícný krok,“ očekává Jiří Fojtík.

Nejvíc lůžek zanikne dle návrhu v Klatovské nemocnici. Na interně 10, na dětském oddělení pět, na gynekologii téměř polovina ze 60 současných a dalších 15 lůžek ubude například na ORL a 20 na očním oddělení. Celkem se jejich počet sníží o 75 na cílový stav 288. Na gynekologii a očním došlo k částečnému úbytku lůžek už v loňském roce. Další snížení nastane letos v souvislosti s otevřením nového objektu nemocnice. Stodská a Rokycanská nemocnice sníží dle návrhu počet akutních lůžek shodně o 24. V Rokycanech to bude především na interně, ve Stodě pak na gynekologickém oddělení.

S návrhem se zdravotní pojišťovny účastnící se jednání pracovní skupiny seznámily v minulém týdnu. K materiálu následně zaujmou stanovisko, které zřejmě představí při dalším jednání pracovní skupiny plánované na konec ledna.

Holding zpracovával návrh v souladu s nedávno dokončenou rozsáhlou a velmi podrobnou Strategií. V ní navázal na dosud vyhotovené analýzy zdravotnictví v Plzeňském kraji a z důvodu chybějící jednotné celostátní koncepce zdravotnictví do ní zahrnul i nadregionální ukazatele. Jejich detailním průzkumem dospěl k očekávanému závěru, že jedna z nejhustších sítí ordinací praktických lékařů, ambulancí i nemocnic zajišťujících akutní lůžkovou péči je v Plzni. Vedle toho ale průzkum ukázal i skutečnost, že mimo Plzeň je v našem regionu síťové uspořádání zcela nedostatečné a v případě nemocnic zajišťujících akutní lůžkovou péči je situace v Plzeňském kraji nejhorší v rámci celé ČR.

I to je důvod, proč holding i vedení kraje trvale odmítá úvahy o zavření celých oddělení v Rokycanské a Stodské nemocnici. Tím se totiž ohrozí existence těchto nemocnic a bez nich se pro obyvatele regionů dostupnost základní zdravotní péče dále zhorší. V Plzeňském kraji v současné době nejsou nemocnice zajišťující akutní lůžkovou péči ve dvou okresech. Už tím je region unikátní. Případným zánikem Rokycanské a Stodské nemocnice by se jednalo o čtyři okresy. Pro ně by se přirozenou spádovou oblastí staly nemocnice v Plzni. Ty by nově musely zajišťovat základní zdravotní péči pro 73 procent obyvatel kraje, tedy pro 420 tisíc lidí.

Kontakty

Mgr. Jiří Fojtík, MBA – ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje: 377 386 471, jiri.fojtik@zhpk.cz
Bc. Jiří Kokoška – PR a komunikace Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje: 605 217 881, media@zhpk.cz


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Zdravotnický holding navrhl snížit počet akutních lůžek o 15…
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.