Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Obyvatelům Plzeňského kraje hrozí zhoršení dostupnosti zdravotní péče

16.12.2011 - tisková zpráva plzeňského kraje

Nemocnice Plzeňského kraje získávají jedny z nejnižších úhrad od VZP. 

Praha / Plzeňský kraj – Vedení Plzeňského kraje se obává, že pro více než dvě třetiny obyvatel kraje se od roku 2013 sníží místní či časová dostupnost zdravotní péče. Toto riziko představují záměry zdravotních pojišťoven redukovat lůžkové kapacity v Rokycanské a Stodské nemocnici. Obě jsou totiž významným poskytovatelem péče ve svých regionech a redukcí lůžek v uvažovaném rozsahu by prakticky zanikly. Důsledkem by byla skutečnost, že pro mnohé obyvatele regionů bude akutní péče příliš vzdálená a u plánované se v dalších zařízeních prodlouží čekací doby. Centralizací se navíc základní zdravotní péče prodraží.

Záměr pojišťoven hovoří v případě Rokycan o rušení oddělení gynekologicko-porodnického a chirurgie. Ve Stodě je navíc ohrožena i pediatrie. „Pro čtyřoborovou nemocnici znamená taková redukce zánik. Jedno ani dvě oddělení nejsou schopny ekonomicky utáhnout potřebný komplement jako laboratoře či rentgen. Nemocnice by mohly dál fungovat jen jako LDN. Obsluhují přitom území se 120 tisíci obyvateli a to velmi efektivně, tedy s nízkými náklady a vysokou kvalitou péče, kterou dokládají audity,“ říká radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Václav Šimánek.

Plzeňský kraj je specifický

Plzeňský kraj s výjimkou krajského města je už nyní lůžkově poddimenzovaný. Má dva okresy, kde není zajištěna akutní lůžková péče. Zánikem obou nemocnic by se počet okresů rozšířil na čtyři. „Byli bychom unikátem v ČR a možná v celé civilizované Evropě. Lidé z Tachovska či Rokycanska by se právem mohli považovat za občany druhé kategorie,“ říká hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec s tím, že v Plzeňském kraji už v posledních letech zanikly nemocnice v Plané, Klatovech (vojenská) a Kralovicích a významně se redukovala bývalá vojenská nemocnice v Plzni. V letošním a příštím roce navíc kraj zruší téměř 90 lůžek v Klatovské nemocnici.

Přirozenou spádovou oblastí by v případě všech čtyř okresů bylo krajské město a v něm vedle malých soukromých zařízení hlavně Fakultní nemocnice Plzeň. Ta by pak zajišťovala péči pro víc než 400 tisíc obyvatel. Zdravotní pojišťovny přitom nepředložily žádnou studii, zda nemocnice takový nápor zvládne, zvláště když má sama lůžka redukovat a zajišťuje specializovanou péči i pro Karlovarský kraj. „Považujeme za nešťastný postoj VZP, že na úvahy, kdo převezme pacienty Stodské a Rokycanské nemocnice, je čas celý příští rok. To je podle nás pozdě,“ doplňuje Václav Šimánek.

Rakousko spoléhá na malé nemocnice, mnohé rodičky na malé porodnice

Záměry zdravotních pojišťoven centralizovat základní zdravotní péči jsou opačné vůči kvalitně fungující síti zdravotních zařízení v sousedním Bavorsku a Rakousku. Tam základní péči poskytují hlavně malé nemocnice do 200 lůžek. V Rakousku jich je 167 a zajišťují 62 procent zdravotní péče. U nás malé nemocnice poskytují jen 16 procent a toto číslo se zřejmě bude dál snižovat.

V Rakousku i Bavorsku zároveň funguje řada porodnic, kde se ročně narodí méně než 300 i 200 dětí. Rokycanská a Stodská nemocnice jich ročně přivedou na svět kolem devíti set. Mnohé české rodičky podobné porodnice záměrně vyhledávají. Jako důvod uvádí, že v nich hledají větší klid a individuálnější péči, než by očekávaly ve velkých porodních zařízeních.

Centralizací k úsporám nedojde

Záměry redukovat lůžka v regionálních nemocnicích jsou pro vedení Plzeňského kraje nepřípustná i proto, že se zvýší výdaje na zdravotní péči. Rokycanská i Stodská nemocnice totiž dostávají od pojišťoven jedny z nejnižších úhrad v zemi. Pokud by tedy jejich pacienti přešli do plzeňských nemocnic, nelze očekávat, že by úhrady za výkony zůstaly na stávající úrovni či dokonce klesaly.

„VZP uvedla, že třeba za porod platí v Plzni nejméně o tisíc korun víc než v krajských nemocnicích. Jen porody by tedy zvýšily výdaje o milion,“ říká Milan Chovanec a doplňuje, že srovnávací analýza Ministerstva zdravotnictví ČR také zjistila, že náklady na jeden ošetřovací den v krajských nemocnicích činily v roce 2006 zhruba 4000 korun, zatímco u fakultních nemocnic to bylo 7000 Kč. Rokycanská a Stodská nemocnice přitom třeba loni vyprodukovaly 94775 ošetřovacích dnů.

Kontakty:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví: vaclav.simanek@plzensky-kraj.cz, 377 195 244

Stodská nemocnice, a. s.

  • Stodská nemocnice zajišťuje zdravotní péči ve čtyřech základních oborech – chirurgie, interna, pediatrie a gynekologicko-porodnické odd.
  • Zdravotní péči poskytuje obyvatelům části okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever, přilehlé části okresu Domažlice a velké části okresu Tachov. Ve spádové oblasti žije až 60 tisíc lidí.
  • Protože se jedná o jeden z nejstarších regionů v ČR (vysoký průměrný věk obyvatel), je nemocnice zaměřena především na poskytování akutní neodkladné péče.
  • Nemocnice má v současnosti 222 lůžek, z nichž 58 je lůžek následné péče. V nemocnici pracuje 270 zaměstnanců.

Rokycanská nemocnice, a. s.

  • Rokycanská nemocnice zajišťuje zdravotní péči ve čtyřech základních oborech – chirurgie, interna, pediatrie a gynekologicko-porodnické odd.
  • Zdravotní péči poskytuje obyvatelům okresu Rokycany a části okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih. Ve spádové oblasti žije až 60 tisíc lidí.
  • Součástí nemocnice je v kraji vyhlášené gynekologicko-porodnické oddělení, kde rodí i desítky rodiček z Plzně.
  • Zařízení má v současné době 181 lůžek a 298 zaměstnanců.

 


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Obyvatelům Plzeňského kraje hrozí zhoršení dostupnosti zdravotní…
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.