Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Rokycanskou nemocnici navštívil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

31.8.2016 - informace k dalšímu zpracování

Rokycanskou a Klatovskou nemocnici navštívil v úterý 30. srpna ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Při debatě se zaměstnanci hovořil o plánech resortu na další období a odpovídal na jejich dotazy. Debata se týkala především vzdělávání zdravotnického personálu, úhrad péče ze systému zdravotního pojištění a mezd.

Ve věci vzdělávání lékařů nastínil ministr záměr, že mladí lékaři v rámci předatestační přípravy nebudou muset dlouhodobě praktikovat na specializovaných pracovištích, kde stejně nevykonávají takovou činnost, která se po nich bude v nemocnicích nejčastěji požadovat. „Měli by se proškolovat a dostat k takové léčbě, která bude gró jejich budoucí činnosti. Předpokládám, že mladí lékaři z okresní nemocnice už nebudou muset na rok či dva odejít na klinické pracoviště, ale budou se připravovat přímo ve své nemocnici. Plánuji také zjednodušení udělování akreditací pracovištím těchto menších regionálních nemocnic, kde se dělá alespoň to základní spektrum výkonů dané odbornosti,“ řekl ministr.

Dále by si přál, aby více spolupracovali lékaři z ambulantních praxí s nemocnicemi. „Hledám vhodný a pro obě strany akceptovatelný způsob, jak by třeba lékaři ze soukromých ambulancí docházeli do nemocnic, aby neztratili kontakt s nemocniční medicínou, aby se třeba účastnili velkých vizit, aby ambulantní chirurgové byli u operací svých pacientů,“ nastínil dále Svatopluk Němeček.

V případě všeobecných sester připomněl návrh, který se momentálně projednává v parlamentu, že sestry, aby mohly pracovat samostatně, by už nemusely mít vysokoškolské vzdělání. „Úprava počítá s tím, že by si po střední zdravotnické škole jen doplnily vzdělání a praxi na vyšší odborné škole,“ popsal ministr s vědomím, že to ale není pro zdravotnictví spása a neřeší to problém aktuálně. Nyní vidí jako nejreálnější řešení navyšování platů, aby motivovaly již vystudované sestry v oboru zůstat.

Počítá s tím, že v následujících třech letech zvýší tarifní část platů nemocničnímu personálu pokaždé o 10 procent. Toto nařízení musí akceptovat jen státem zřízené nemocnice, tedy hlavně fakultní, a příspěvkové organizace. „Tam, kde jsou nemocnice obchodními společnostmi, jako je třeba Plzeňský kraj, je dohoda se zástupci krajů, že ve svých nemocnicích budou toto navýšení mezd také zavádět. Čili se dotkne lékařů, sester i dalších pracovníků i v Klatovech nebo Rokycanech,“ oznámil Svatopluk Němeček.

K nespravedlivě nastaveným úhradám za nemocniční péči ze systému zdravotního pojištění, kdy různé nemocnice dostávají za identické výkony různé úhrady, které se významně liší i mezi pojišťovnami, ministr řekl, že tyto rozdíly by měl smazat systém DRG. Jedná se o systém, který stanoví co možná nejpřesněji cenu jednotlivých výkonů a pojišťovny pak budou nemocnicím hradit tuto cenu krát počet daných výkonů, tedy výkony, které se v dané nemocnici skutečně provedou. Dnes systém hradí nemocnicím na základě historické výkonnosti paušály. Nezohledňuje, zda nemocnice udělá v daném roce výkonů více. Jen v případě, že některé výkony meziročně klesnou, pak se platby sníží.

Systém DRG se připravuje ke spuštění od roku 2018. „V Německu trvala jeho příprava pět let a dalších pět let se zaváděla do praxe. Také my potřebujeme systém pořádně připravit, aby byl funkční. Už se tu jednou zaváděl narychlo, a jak dopadl? Že je současný systém úhradových vyhlášek pro některá zařízení nevýhodný, jsem si vědom. Je ale vhodnější věnovat plně energii přípravě nového transparentního systému, než se pokoušet ten zastaralý opravovat,“ dodal ministr.

 

Kontakt:
Bc. Jiří Kokoška – komunikace Zdravotnický holding Plzeňského kraje: 777 315 018, media@zhpk.cz


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Rokycanskou nemocnici navštívil ministr zdravotnictví Svatopluk…
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.