Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Verdikt v restrukturalizaci nemocničních oddělení stále nepadl

28.6.2012 - tiskové prohlášení

Plzeň – Za přítomnosti vedení zdravotních pojišťoven, Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje (ZHPK), krajských nemocnic, zástupce odborné gynekologické společnosti, politiků a dalších účastníků se ve čtvrtek 28. června v Plzni uskutečnilo čtvrté jednání Pracovní skupiny k restrukturalizaci lůžkových zdravotních zařízení v Plzeňském kraji řízených ZHPK. Hlavním tématem schůzky byla diskuse nad rozsahem a strukturou lůžkové péče v krajských nemocnicích od roku 2013.

Jednání vedl ředitel holdingu Jiří Fojtík, který shrnul dosavadní jednání o rušení lůžek v krajských nemocnicích s tím, že na počátku bylo jednání vedeno ve smyslu významného omezení lůžkové péče ve stodské a rokycanské nemocnici ve třech základních oborech: gynekologicko-porodnickém, chirurgickém a dětském. „Pojišťovny v průběhu jednání svůj původní záměr přehodnotily a v současné době trvají pouze na zrušení lůžek gynekologicko-porodnickém oddělení v rokycanské nemocnici,“ uvedl Jiří Fojtík.

Zdravotní pojišťovny vypověděly všem zdravotnickým zařízením smlouvy. Dosavadní smluvní dohody jsou uzavřené do 31. 12. 2012. O rozsahu a struktuře péče pro další období by se dle vyjádření ZP mělo rozhodnout do 30. června 2012.

Vyjádření zdravotních pojišťoven

V současné době byl materiál o restrukturalizaci akutního lůžkového fondu v Plzeňském kraji zaslán na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které si jej vyžádalo a do dnešního dne není známá žádná reakce. V materiálu byl zpracován návrh akutního lůžkového fondu v nemocnicích řízených ZHPK. „Pokud bychom definovali konkrétní nemocnice, pak je třeba říci, že v Rokycanské nemocnici je nadále návrh na zrušení gynekologicko-porodnického oddělení a proti dřívějším návrhům je zachováno dětské oddělení. Na ostatních odděleních je navrženo snížení počtu akutních lůžek,“ upřesnil stanovisko zdravotních pojišťoven Jiří Wimmer, ředitel krajské pobočky VZP. Totéž lze říci o Stodské nemocnici, kde při zohlednění dostupnosti Tachovského okresu nedochází ke zrušení žádného oddělení, ale pouze ke snížení počtu akutních lůžek. Snižování akutních lůžek je navrženo také v nemocnici v Klatovech, kde lze konstatovat částečnou shodu obou stran. Ve vztahu k nemocnici v Domažlicích panuje taktéž shoda obou stran.

Návrhy na restrukturalizaci akutního lůžkového fondu zůstávají nadále předmětem jednání a konečné rozhodnutí zatím nelze předjímat.

JUDr. Jiří Wimmer – ředitel Regionální pobočky VZP ČR - Krajské pobočky pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Mgr. Jiří Fojtík, MBA – ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje

Kontakt:
Bc. Jiří Kokoška – Komunikace Zdravotnický holding Plzeňského kraje – media@zhpk.cz, 605 217 881


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Verdikt v restrukturalizaci nemocničních oddělení stále nepadl
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.