Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Laboratoře krajských nemocnic jsou ode dneška samostatnější. Pomohou zlepšit hospodaření

1.10.2012 - tisková zpráva

Plzeňský kraj – Nemocnice Plzeňského kraje dnes startují projekt, který zajistí vyšší výnosy ze zdravotního pojištění a posílí bezpečí pacientů. Jedná se o konsolidaci nemocničních laboratoří. Budou úzce spolupracovat tak, aby byly co nejvíce soběstačné a minimalizoval se počet vyšetření, která se zadávají cizím subjektům. Součástí projektu je i společný informační systém s výsledky vyšetření, který mimo jiné umožní rychlé odhalení případných infekčních nákaz a jejich zdroje a umožní v nejkratší možné době zastavit šíření. Do projektu je zapojeno pět z šesti krajských nemocnic.

Smysl užší spolupráce laboratoří je jednoduchý. Jednotlivě totiž nezvládnou dělat všechna potřebná vyšetření. Řadu vzorků proto dosud převážely na specializovaná pracoviště zejména do Plzně. Úhrady za vyšetření pak inkasovaly cizí subjekty. To se ode dneška mění.

„Máme k dispozici pět biochemických laboratoří včetně hematologických a jednu mikrobiologickou s antibiotickým střediskem. Ta je v Klatovské nemocnici. V ní se bude nově dělat drtivá většina mikrobiologických vyšetření také z nemocnic v Domažlicích, Rokycanech, Stodu a Horažďovicích,“ popisuje systém Miloš Suchý ze zdravotního úseku Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje.

V oblasti biochemie si dosud nemocnice dělaly hlavně vyšetření, která potřebovaly akutně nebo je provádějí často. Ty budou laboratoře každé z nemocnic dělat i nadále samy. Některá vyšetření ale nemocnice potřebují jen zřídka v jednotkách nebo menších desítkách případů za rok. Pokud jsou náročnější, předávala se na jiná pracoviště. Nově se řada takových vyšetření bude dělat v rámci holdingu, kdy se jednotlivé laboratoře budou specializovat na méně častá vyšetření a ta budou dělat pro „sesterské“ nemocnice, čímž se frekvence zvýší.

Pro nově zaváděný projekt se vytvořil i systém svozu zkoumaných vzorků. Ten zajišťuje nemocnice v Klatovech. „Ráno od nás vyjede auto vybavené pro převoz biologického materiálu. Vzorky převáží dle potřeby v pokojové teplotě, chlazené i na ledové tříšti. Jede do Rokycanské, Stodské a Domažlické nemocnici a zpět. Nezávisle na tom je zajištěn i svoz z Nemocnice následné péče LDN Horažďovice,“ říká přednosta Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice Richard Pikner, který stál u zrodu nového systému. Mimo systém zatím zůstává nejvzdálenější zařízení holdingu Nemocnice následné péče Svatá Anna v Plané na Tachovsku. Je záměr službu v budoucnosti nabídnout i dalším třeba privátním zdravotnickým zařízením podél tras svozů.

Kromě svozu je vytvořen i Distribuční portál tedy infosystém, kde naleznou lékaři výsledky vyšetření. „Portál také umožňuje rychle sledovat případný výskyt infekčních nákaz, které jsou největším rizikem pro pacienta v nemocnici. Takto se rychle odhalí druh nákazy a místo, odkud pochází, a díky tomu je možné hned zasáhnout,“ připomíná Miloš Suchý.

Laboratoře provádí kvalitativní a kvantitativní vyšetření krve, moči a dalších biologických tekutin. Laboratorní vyšetření se provádí nejen pro lůžková a ambulantní oddělení nemocnic ale také pro pacienty praktických a odborných lékařů z okolí nemocnic. Výsledky slouží lékařům k určení diagnózy, nastavení a úpravy léčby a hodnocení stavu pacienta. Součástí práce jsou i preventivní a předoperační vyšetření.

Laboratoře provádí na vzorcích okolo dvou stovek různých zjištění. Denně zpracovávají téměř dva tisíce vzorků biologického materiálu. Dosud se v laboratořích dělalo 60 až 70 procent všech vyšetření, které nemocnice potřebovaly. Nově to bude 80 až 90 procent. Díky tomu se ročně zvýší výnos ze systému zdravotních pojišťoven v rozmezí od 6 do 10 milionů korun. Přesnější číslo ukážou nejbližší měsíce. Některá speciální vyšetření budou i nadále provádět laboratoře v Plzni, především ve fakultní nemocnici.

Mezi testy s nejvyšší četností patří stanovení glukózy (hladina cukru v krvi kvůli diagnostice a léčbě diabetu), jaterní testy, hodnocení funkce ledvin, krevní obraz (rozlišení a počet krevních buněk) či lipidový soubor (cholesteroly). Méně častými ale velmi důležitými jsou vyšetření poškození srdce (troponin, BNP) a další specializovaná vyšetření například hormonální (funkce štítné žlázy), nádorové markery či přítomnosti infekcí (žloutenky typu, A, B, C, lymské boreliózy).

Všechny laboratoře nemocnic Plzeňského kraje jsou certifikovány dle normy ISO 15189 a v roce 2011 a 2012 úspěšně podstoupily audity u NASKL (Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře) při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.


Kontakty:

MUDr. Miloš Suchý – vedoucí zdravotního úseku Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje: milos.suchy@zhpk.cz, 737 219 784
MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – přednosta Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice: pikner@nemkt.cz, 777 170 672
Bc. Jiří Kokoška – komunikace Zdravotnický holding Plzeňského kraje: media@zhpk.cz, 605 217 881


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Laboratoře krajských nemocnic jsou ode dneška samostatnější.…
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.