Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Ředitelé nemocnic Plzeňského kraje nemohou zvýšit mzdy. Ministrem slíbené prostředky z úhradové vyhlášky nejsou

6.3.2012 - tisková zpráva

Plzeň - Úhradová vyhláška zatím stále nezajišťuje nemocnicím dostatek prostředků na navýšení mezd. Ředitelé nemocnic Plzeňského kraje tak nemohou zvýšit odměny zdravotnickému personálu.

Nižší zálohy:

Výše záloh, které jsou a celý rok budou jedinými významnými prostředky souvisejícími s úhradovou vyhláškovou, prostředky na růst mezd nezajistí. V nemocnicích Plzeňského kraje se letošní zálohy (i dle zatím došlých návrhů na dodatky ke smlouvám, které mají ředitelé od zdravotních pojišťoven) pohybují v rozmezí v průměru kolem 93 procent výše záloh z roku 2011. Důvodem poklesu záloh je mimo jiné dlouhodobá praxe, kdy největší zdravotní pojišťovna v ČR tedy VZP snižuje tento druh úhrady pravidelně z důvodu poklesu svých pojištěnců zhruba o procento. Ostatní pojišťovny, kterým tak pojištěnci přibývají, to nekompenzují (naopak snižují v PK až o 16,5 %).

Termín doplatků:

S doplatky na navýšení mezd nemocnice počítat nemohou proto, že jsou v nedohlednu. Nemocnice totiž doplatky na základě reálně provedených výkonů v letošním roce obdrží nejdříve s vyúčtováním v březnu 2013. Praxe uplynulých let navíc ukazuje, že i tento termín je hodně optimistický. Reálně totiž nemocnice dostávají doplatky až v druhé polovině příštího roku, někdy dokonce až v prosinci. Doplatky za letošní rok tak mohou přijít za necelé dva roky.

Nominální navýšení úhrad:

I pokud by úplné úhrady přicházely v reálném čase, nedokážou pokrýt navýšení mezd. Dle rozboru úhradové vyhlášky od AČMN se totiž nemocnice v případě ambulantní péče nedostanou s doplatky ani na 100 procent úhrad roku 2010. V hospitalizační tedy lůžkové péči se nad úroveň 100 procent roku 2010 teoreticky dostat mohou, ale jen za předpokladu, že nemocnice zvýší výkonnost na 103 procent hospitalizačních případů a budou schopny dosáhnout i zvýšení relativní váhy případů od 101 do 105 procent, což s sebou nese růst nákladů, které tak pokryty nebudou.

Reálné navýšení úhrad:

Nemocnice, které podmínky splní a úhrady jim skutečně vzrostou, ale stále nemohou tento nominální nárůst příjmů brát jako prostředky poskytnuté na navýšení mezd zdravotního personálu. Dokážou totiž sotva pokrýt nárůst nákladů nemocnic spojených se zvýšením sazby DPH a inflací. Kumulovaná inflace z let 2010 až 2012 je přitom odhadována na 6 procent a vyšší DPH se v nárůstu nákladů projeví navýšením o 1,8 procenta. Stoprocentní nominální úhrada ve výši roku 2010 tak bude letos v reálu zhruba o šest až sedm procent nižší. To úhradová vyhláška neřeší.

Nejen nemocnice kraje:

Není pravda, že za nevůlí zvýšit mzdy v malých nemocnicích jsou politické snahy hejtmanů související s podzimními krajskými volbami. To, že peníze na navýšení mezd nepřišly, říkají dle Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) i zástupci 113 nemocnic (cca 60 % všech nemocnic v ČR), které jsou zřizované městy, soukromé či církevní. A uvádí to i zástupci státních nemocnic zřízených přímo Ministerstvem zdravotnictví ČR (viz vyjádření FN Plzeň v ČT 2. 3. 2012: „Peníze na navýšení platů získáme díky úsporným opatřením, které jsme nastavili uvnitř nemocnice.“).

Aby mohly nemocnice Plzeňského kraje zvýšit mzdy zdravotnickému personálu o 6,25 procenta, potřebovaly by dohromady téměř 40 milionů korun ročně.

Kontakty:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví: vaclav.simanek@plzensky-kraj.cz, 377 195 244


    O nemocnici > Tiskové zprávy > Ředitelé nemocnic Plzeňského kraje nemohou zvýšit mzdy.…
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.