Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Rokycanský deník: Patnáct let změn... / Chirurgie jde s dobou...

31.7.2014 - galerie

Na pokračování vám představíme jednotlivá oddělení nemocnice

Rokycany – Rokycanská nemocnice a.s. představuje pro mnohé občany našeho okresu místo, na které se obracejí, když jim je nejhůře. Odborní specialisté tu ambulantně i formou hospitalizace řeší nejrůznější zdravotní problémy široké veřejnosti. Někdy zde bohužel lidská pouť končí, ale také tu lidský život začíná...

Na současné trable a úspěchy rokycanské nemocnice jsme se zeptali její ředitelky, MUDr. Hany Perkové.

Paní doktorko, povězte nám jakými změnami prošla nemocnice v posledních letech?

"Rokycanská nemocnice, a.s., jako jedno z menších lůžkových zdravotních zařízení akutní péče, výrazně pociťuje každou změnu v oblasti ekonomického, vědeckého, personálního a politického vlivu na řízení zdravotnictví. V posledních letech se musela vypořádat se spoustou změn uvnitř zdravotnictví. Úpravou změn ve vzdělávání zdravotnického personálu, ve vykazování a proplácení péče. Reagovat musí na aktuální ekonomickou situaci, na pokroky v medicínské vědě, na vývoj v technologiích.

Spolu s legislativními změnami a zvýšenými nároky na bezpečnost pacienta jde o nikdy nekončící proces odrážející se v podobě budovy samotné, vybavení nemocnice, pohybu personálu a nových přístupech v diagnostice a terapii nemocných. To vše v kompromisních mantinelech nedobré ekonomické situace. Za posledních 15 let se nemocnice postupně mění."

  • Díky státním dotacím byly v letech 2002/­2003 přestavěny centrální operační sály a porodnice s porodními sály. Byl postaven a vybaven nový stravovací provoz a přistavěna budova pro hemaologicko­transfuzní oddělení.
  • V roce 2008 byla dokončena přestavba objektu obchodu vedle vrátnice na moderní a prostorově velkorysou lékárnu Panacea.
  • V roce 2009 byl dokončen projekt financovaný z ROP a částečně i z dotace Plzeňského kraje – RTG oddělení s novým přístrojem a digitalizací obrazů. Ze stejných zdrojů bylo modernizováno i oddělení JIP, které bylo vybaveno novými monitory.
  • Rok 2010 byl startovním rokem pro provoz nově zrekonstruované a moderně technologicky vybavené centrální sterilizace.
  • V roce 2012 byla v útrobách budovy dokončena rekonstrukce nových prostor oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH).
  • Průběžně probíhá i úprava jednotlivých oddělení, hlavně jejich sociálního zázemí.
  • Od roku 2013 slouží v nemocnici nová okna.
  • Od roku 2014 se snaží zvýšit přívětivost k pacientům prostřednictvím svých služeb recepce.

"A máme další plány – v roce 2014 by měla být dokončena rekonstrukce prostor určených pro pracoviště plánovaného centrálního tomografu (CT). Tím bude dokončeno soustředění provozů zobrazovacích metod do II. patra.

Od roku 2015 by diagnostické možnosti rokycanské nemocnice měly být obohaceny o CT vyšetření. Na tento projekt musel finanční prostředky najít hlavní akcionář nemocnice, kterým je Plzeňský kraj.

V dalších letech plánujeme úpravu zbylé poloviny prostor příjmového traktu – chirurgické části. Tato by měla zahrnout i úpravu dvora, zvláště vjezdovou část a oblast příjmu. Opomenout nechceme ani modernizaci rehabilitačního oddělení a přestavbu bufetu. Naše plány závisí na rozvoji hlavní části činnosti rokycanské nemocnice – na podobě hospitalizační a ambulantní činnosti.

Nekončící personální problémy nedovolí ožít našim představám, neustále se také aktualizují plány podle platných úhradových mechanismů. Odměnou za naši snahu o zlepšení nemocnice jako takové jsou dobré výsledky naší práce. A poslední dobou i častější pochvaly na prostředí, personál, péči. Přiznáváme i stížnosti, které, pokud jsou oprávněné, jsou zdrojem podnětů pro zlepšení," říká ředitelka

Rádi bychom čtenářům Rokycanského deníku na pokračování přiblížili chod jednotlivých oddělení rokycanské nemocnice. Dnes začneme chirurgií.

 

Chirurgie jde s dobou, vedle tradičních zajišťuje i nové operační metody a postupy

Primář a vedoucí lékař operačních sálů MUDr. Jiří Plecitý

"Chirurgické oddělení Rokycanské nemocnice a.s. zajišťuje péči o nemocné s chirurgickým onemocněním z celé spádové oblasti Rokycanska. Jsme si vědomi blízkosti klinických pracovišť v Plzni, ale naším úkolem i cílem je postarat se o naše pacienty a klienty tak, aby částečně omezené možnosti přístrojového vybavení neovlivnily kvalitu léčení. I v tomto směru dochází v poslední době k podstatnému zlepšení, jak v oblasti diagnostické, tak léčebné. Chci seznámit veřejnost se současností našeho oddělení a dále i s plány, které připravujeme do nejbližší budoucnosti.

Na našem oddělení leží pacienti na standardních pokojích s maximálně čtyřmi lůžky. Dále můžeme nabídnout hospitalizaci na pěti nadstandardních pokojích vybavených televizí, rádiem, lednicí a u čtyř pokojů i samostatným hygienickým zázemím. Operace provádíme na operačních sálech otevřených v roce 2003. Tyto sály splňují ty nejpřísnější hygienické a přístrojové podmínky dané legislativou jak českou, tak i z pohledu EU. Vybavení těchto "Centrálních operačních sálů" je na špičkové úrovni a umožňuje bezpečnou operativu chirurgických onemocnění, úrazů, ortopedických, urologických i gynekologických onemocnění.

Jen pro příklad. Na "Centrálních operačních sálech" máme tři soupravy pro endoskopické – laparoskopické operace, sálový RTG přístroj, harmonický skalpel, který umožňuje šetrné fyziologické operování s minimálním poškozením operačních tkání.

Pro přesnou operativu a vysokou úspěšnost jsme zavedli použití radioizotopové sondy na detekci sentinelové lymfatické mízní uzliny v podpaží při operaci nádorového onemocnění prsní žlázy.

Samozřejmostí je zajištění hygienických podmínek na operačních sálech. Vedle prostorového členění a hygienického režimu k tomu přispívá i centrální sterilizace, která byla nově otevřena v roce 2010. Samozřejmostí je používání jednorázového rouškování a jednorázových nástrojů. Velký význam pro čistý provoz operačních sálů má laminární proudění, které udržuje absolutní čistotu vzduchu v prostorách operačního traktu.

Pooperační péči po závažných výkonech a péči o pacienty vyžadující intenzívní léčbu a sledování zajišťujeme na velice dobře vybaveném oddělení multidisciplinární JIP.

Vedle tradičních metod a postupů se snažíme zavádět nové metody ošetření i operací tak, abychom byli schopni poskytovat chirurgickou péči na vysoké úrovni. Laparoskopické i artroskopické operace mají na našem oddělení dlouholetou tradici. Nyní jsme zavedli operaci tříselné kýly laparoskopickou metodou s použitím 3D síťky, která je pro pacienty maximálně šetrná a dle našich zkušeností minimalizuje možnost pooperačních komplikací.

V oblasti ošetření úrazů máme kompletní vybavení k operacím zlomenin dlouhých kostí, poškození vazů i měkkých tkání. V nedaleké budoucnosti se rýsuje vybavení naší nemocnice CT přístrojem, který bude jistě velkým přínosem v péči o naše pacienty. Chirurgické oddělení v Rokycanech zajišťuje chronické i akutní operace pro klienty z celého okresu Rokycany. Na plánované operace pacienty objednáváme na doporučení ošetřujícího lékaře, ošetřujícího chirurga či oddělení nemocnice a objednací doba dle indikace nepřesahuje dva týdny.

Podrobnější informace před přijetím na operaci na našem oddělení jsou k dispozici i na webových stránkách chirurgického oddělení nemocnice Rokycany www.ronem.cz.

Chirurgická ambulance zabezpečuje akutní i chronickou péči o naše pacienty v pracovní době vedle všeobecné ambulance i odbornými poradnami. Akutní chirurgická ambulance pracuje 24 hodin denně. Vzhledem k současnému zajištění akutní operační péče lékaři a středním zdravotnickým personálem v době po pracovní době od 15.30 do 7 hodin ráno a o víkendu a svátcích, může dojít ke krátkodobému prodlení při akutním ošetření, které řešíme podle okamžité situace. Naše klienty prosíme o trpělivost a shovívavost. V případě akutní potřeby zajistí neodkladnou péči prostřednictvím sestry v recepci lékař interního oddělení. Pokud zdravotní stav pacienta a provozní podmínky dovolí, snažíme se vycházet vstříc přání pacientů. Je naším přáním vytvořit takové podmínky na oddělení, aby vedle vysoké odborné úrovně byli naši klienti spokojeni i s ošetřovatelskou péčí, příjemným prostředím a lidským přístupem."

Chirurgové rokycanské nemocnice v roce 2013 provedli 1276 operací. Hospitalizováno zde bylo 2 045 pacientů při průměrné ošetřovací době 4,3 dnů a využití lůžkové kapacity na úrovni 89,2 %. Ambulantně zde bylo ošetřeno 16 271 lidí.

 


    O nemocnici > Ve sdělovacích prostředcích > 31. 7. - Rokycanský deník: 15 let změn
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.