Rokycanská nemocnice
Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Radiodiagnostické odd.

primářka

primářka

MUDr. Gabriela Šleisová
vedoucí radiologický asistent

vedoucí radiologický asistent

Helena Anténe
nahoru

Charakteristika oddělení

Radiodiagnostické oddělení poskytuje klasické spektrum všech základních rentgenologických vyšetření.
Spolupracuje s dalšími odborníky zabývajícími se komplexní diagnostikou. Zajišťuje diagnostiku jak pro hospitalizované, tak i pro ambulantní pacienty či pro pacienty z okolních nemocnic a ambulancí. Nepřetržitý provoz oddělení je zajištěn pohotovostní službou radiologických asistentů.
Zajišťujeme:

Skiagrafická vyšetření – Argostat Plus, veškerá běžná vyšetření – snímky:

 • srdce a plic
 • břicha
 • kloubů
 • lebky
 • páteře
 • hrudníku
 • horních a dolních končetin
 • cílené a speciální vyšetření

Provozní doba RTG pracoviště:

klasická skiagrafická vyšetření:  pondělí až pátek 6:00 - 14:30 hod
pohotovostní služba: pondělí až pátek 14:30 - 6:00 hod a víkend a svátky nepřetržitě

Skiaskopicko – skiagrafické pracoviště - Axiom Iconos MD s digitalizací obrazu

Skiaskopie je kontinuální sledování rentgenového obrazu orgánů pacienta, které umožňuje vyšetřit dynamické děje. Na tomto pracovišti se také provádí vyšetření intravenózní urografie a cystografie. K jeho provedení je třeba podepsaný informovaný souhlas pacienta s podáním kontrastní látky. Více níže v odstavci Doporučení.

Na specializovaná skiaskopisko-skiagrafická vyšetření je nutné se objednat na telefonu 371 762 272.

Ultrazvuková vyšetření - Toshiba Aplio 300

Systém využívá pokročilou zobrazovací technologii a sondy. Provádíme ultrazvukové vyšetření:

 • horní a dolní oblasti břicha
 • hrudníku a krku
 • doppler vyšetření žil a tepen
 • měkkých tkání
 • pohybového aparátu
 • mozku kojenců

Provozní doba sono vyšetření:

pondělí až pátek 7:00 - 12:00 hod
středa 7:00 - 12:00 a 16:00 - 18:00 hod

Své ordinační hodiny zde mají i specialisté dětského a interního oddělení. Na vyšetření ultrazvukem je vždy nutné se objednat na telefonní čísle 371 762 272.

CT celotělové vyšetření:

nativně i s podáním kontrastní látky:

 • hlavy
 • krku
 • plic a mediastina včetně HRCT
 • páteře a končetin
 • břišní dutiny a retroperitonea
 • CT enteroklýza
 • CT angiografie

O přípravě k CT vyšetření Vás informuje indikující lékař, v případě nejasností kontaktujte přímo CT pracoviště.

telefon vyšetřovny CT - 371762277
objednávky a zasílání dokumentace kancelář RDG odd. 371762272

nahoru

Struktura oddělení

Oddělení (včetně CT a sonografie) se nachází ve 2. patře budovy na spojovací chodbě mezi ambulantní a lůžkovou částí nemocnice.

Schéma celé nemocnice naleznete zde.

RDG oddělení je vybaveno moderními vyšetřovacími přístroji. K dispozici má dvě pracoviště pro klasickou skiagrafii, skiaskopicko-skiagrafické pracoviště a ultrazvuk. Dále disponuje RTG přístrojem (C-rameno) s CCD s digitálním obrazovým řetězcem a pamětí, STENOSCOP 6000/9000 CCD. Tento přístroj splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu obrazu a bezpečnost provozu před ionizujícím zářením. Používá se na chirurgických, ortopedických a urologických operačních sálech. Dalším přístrojem je Polymobil Plus využívaný na jednotce intenzivní péče, na odděleních předběžného vyšetření i na oddělení radiologie.

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením primářky MUDr. Gabriely Šleisové působí na oddělení celkem 4 lékaři a 5 radiologických asistentů-specialistů. Vedoucím radiologickým asistentem je Helena Anténe.

Lékařky

 • MUDr. Gabriela Šleisová - primářka
 • MUDr. Edita Chudáčková
 • MUDr. Martin Haas
 • MUDr. Lukáš Růžička
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt tel. / fax 371 762 272 / 371 723 027
radiodiagnostika@nemocnice-ro.cz
Primářka  371 762 270, 725 345 889
sleisova@nemocnice-ro.cz
Vedoucí radiologický asistent 371 762 281, 721 127 732
antene@nemocnice-ro.cz
Administrativní pracovník 371 762 272
Lékaři 371 762 282
chudackova@nemocnice-ro.cz
nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnice odklikem zde.

nahoru

Doporučení

Všechna vyšetření na radiodiagnostickém oddělení a ultrazvukovém pracovišti jsou prováděna na základě vyžádání indikujícím lékařem. Pacient musí mít sebou řádně vyplněnou žádanku k vyšetření.

nahoru

Informovaný souhlas pacienta

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta. Před každým vyšetřením je pacient poučen o jeho průběhu a možných následných komplikacích.

Jedná se o tyto výkony:

Souhlas s podáním kontrastní látky během RTG a CT vyšetření

 • vylučovací urografie
 • CT vyšetření

    Oddělení > Radiodiagnostické odd.
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.